Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a platební podmínky

CENY

Výrobky jsou fakturovány za ceny, jež jsou platné v době přijetí objednávky. Ceny výrobků zahrnují DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

* Platba v hotovosti při převzetí zboží

* Platba na dobírku

Platbu za zboží a výrobky převzaté kupujícím, provádí kupující na základě daňového dokladu (faktury nebo prodejky za hotové) nebo zálohové faktury, vystaveném prodávajícím.

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží lze odebrat osobně ve skladu na prodejně, doručit na dobírku prostřednictvím Obchodního balíku České pošty . V případě, že celková hodnota jedné objednávky bez DPH přesáhne 10000,- Kč bude doprava této objednávky zdarma .

Jinak bude k ceně zboží připočítána částka 150,- až 200,- Kč (dle velikosti balíku)  za poštovné  za 1 balík. Doprava zboží bude realizována poštou .

Naše firma je rodinného typu a výroba je prováděna převážně zakázkově a o termínu dodání jednáme se zákazníkem buď osobně, telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, budeme Vás o této skutečnosti okamžitě informovat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Data uvedená kupujícím jsou důvěrná a nejsou poskytována dalším subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky nebo partnerům zajišťujícím přepravu jako jsou spediční společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zásilky.

ZÁRUKA

Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a začíná běžet od dne fakturace. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Záruka na zboží se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené nesprávným použitím, běžným opotřebením, nesprávným skladováním nebo živelnými pohromami.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku ještě před tím, než potvrdí její převzetí dopravci. Pokud je zásilka zjevně poškozena musí ihned zkontrolovat obsah zásilky a přesvědčit se, zda je zboží v pořádku. V případě, že došlo k poškození zboží v zásilce, musí kupující trvat na sepsání reklamačního listu s přepravcem nebo odmítnout poškozenou zásilku převzít. Pokud dojde k poškození, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Kupující musí předložit kopii faktury reklamovaného zboží.  Oprávněná reklamace bude vyřízena výměnou vadného výrobku za výrobek bezvadný nebo vrácením peněz.  Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu vystaví kupujícímu písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

Všeobecné obchodní a platební podmínky vypracované ve smyslu ust. § 273 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění tvoří nedílnou součást smluvního vztahu uzavřeného mezi kupujícím a prodávajícím. Veškeré změny těchto podmínek vyžadují písemnou formu. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních a platebních podmínek.

Kupující realizací objednávky akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Všeobecné obchodní a platební podmínky
Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás prosíme o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech.
Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.
1. Účely zpracování
Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.
2. Rozsah zpracování
Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, psč, město, stát, telefon, mobilní telefon, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.
3. Doba zpracování
Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky.
4. Cookies
Pro přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odesílá náš web do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webu omezena.
5. Webové měřiče
Jedná se o konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být zahrnuty na našem webu z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.
6. Reklamní služby
Na tomto webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, nepředáváme je ale třetím stranám.
7. Právo na přístup a přenositelnost dat
Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.
8. Právo být zapomenut
Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.
9. Zabezpečení ochrany dat
Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů Vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení poskytnout výše uvedené služby.

DŘEVOS J+M   Josef Sýkora   Loučany 761    Náměšť na Hané   783 44